Topluluk Kuralları

Topluluk kurallarımızı inceleyin.

Son güncellenme: 06/09/2023

Tanımlar

 • Bu belge Kullanım Koşulları' nın devamı ve ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanım Koşulları' nda yer alan tanımlar bu belge için de aynen geçerlidir. Bu belgede geçen tanımların açıklamaları için Kullanım Koşulları sayfasını ziyaret ediniz.

Giriş

 • Platform olarak tüm kullanıcıların güvenliğine, kişilik haklarına, düşüncelerine, ve düşündüklerini paylaşmasına değer veriyoruz.
 • Platformun tüm kullanıcılar için daha eğlenceli ve özgür bir ortam olarak kalmasını sağlamak için benimsediğimiz kuralları, etkileşim verilerinin uygunluğu ve topluluk kuralları konularında kısaca bilgilendirmeyi hedefliyoruz.

Amaç

 • Platformun tüm kullanıcılar için daha eğlenceli ve özgür bir ortam olarak kalmasını sağlamak, kullanıcıların düşüncelerini ve fikirlerini özgürce paylaşmalarını sağlamak, platformun ve kullanıcıların güvenliğini sağlamak, platform olarak kullanıcılara daha etkili, verimli ve keyifli deneyim sunmak, kullanıcıların hak ve özgürlüğünü korumak, platform ve kullanıcıları olası tehlike, rahatsızlık verici durumlardan uzak tutmak.

Kısaca

 • Topluluk kuralları kullanıcıları kısıtlamak için değil platform ve diğer kullanıcıları her yönüyle korumak amacıyla uygulanır.
 • Topluluk kurallarına ilişkin tüm işlemler, bu işlemlerin yöntemi ve sonuçları platfom tarafından belirlenir.
 • Topluluk kurallarına uyulmaması, etkileşim verileri ile birlikte kullanıcı hesabının imha edilmesine kadar, hukuki yaptırımlar da dahil olmak üzere pek çok sonuç doğurabilir. Platform bu konudaki tüm haklarını saklı tutar ve hiçbir kullanıcıya taahhütte bulunmaz. Kullanıcı, topluluk kuralları ile ilgili hükümleri ve bu hükümlerin doğuracağı sonuçları kabul ettiğini baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, benimsediği etik değerlerin (yada toplumsal olarak kabul görmüş etik kuralların) onaylamadığı bir etikelişim verisini platform üzerinde paylaşması halinde topluluk kurallarını da ihlal etmiş sayılır.
 • Burada yazılı kurallar dışında toplumsal olarak kabul görmüş etik değerler ve amaç başlığı altında yer verilen hususlara aykırı hareket etmek topluluk kuralları ihlali sayılır.

Uyulması Gereken Başlıca Kurallar

 • Kullanıcıların birbirlerine karşı ve platformu ziyaret edebilecek diğer kullanıcılara karşı saygılı, nazik ve kibar olmak,
 • Etkileşim verilerinde ırkçı, ayrımcı, nefret ve şiddete meyil eden, aşağılayıcı, aldatıcı, provokatif, tehdit, taciz, rencide edici, saldırgan, kışkırtıcı ve benzeri ifadelerde bulunmamak,
 • Kendi yada diğer kişi ve kuruluşların özel/kişisel bilgilerini ifşa etmemek, rahatsız edici bir biçimde diğer kullanıcıları sürekli takip etmemek ve kullanıcıları şiddete yönlendirmek adına başkalarını kışkırtan davranışlarda bulunmamak,
 • Birey, topluluk, cinsiyet, zümre, kurum, kültür, inanç sistemleri veya toplumları küçük düşürücü, küfür, aşağılama veya argo ifadeler içerecek şekilde etkileşimde bulunmamak,
 • Daha sağlıklı bir tartışma ortamının olması için yapılan yorumlarda, diğer kullanıcı görüşlerine saygılı olmak,
 • Etkileşim verilerinde imla kurallarına uymak, tamamen büyük harf kullanımından kaçınmak, nazik ve kibar bir üslup takınmak, rencide edici yada daha ileri varan ifadelerde bulunmamak,
 • Etkileşim verilerini ve platformun sunduğu tüm özellikleri olağan dışı (beklenmedik) şekilde fazla sayıda kullanmamak (Platform üzerindeki tüm kullanıcı işlemleri belirli kriterlere göre sınırlandırılmıştır, detaylı bilgi için Kullanım Koşulları sayfasını ziyaret ediniz.),
 • Etkileşim verilerinde herhangi bir ticari amaç, tanıtım, menfaat, çıkar, yönlendirme, reklam (link, hyperlink...), amacına aykırı, platform konusu yada ana fikirden, konudan uzak, yersiz, ya da telif hakkı içeren ifadelere yer vermemek,
 • Etkileşim verilerinde platform, çalışanlarına, sunulan hizmetlere: aşağılayıcı, rencide edici, karalayıcı ifadelere yer vermemek,
 • Etkileşim verilerini ve platform üzerindeki işlevleri kötüye kullanmamak,
 • Burada sayılan durumların daha ötesine varabilecek eylem, etkileşim ve girişimlerde bulunmak,

Kötüye Kullanım Bildirimi

 • Platform "Kötüye Kullanım Bildirimi" özelliğini bir nevi denetim ve ihbar mekanizması şeklinde kullanma hakkına sahiptir.
 • Platform: kötüye kullanım bildirimi ile bir kullanıcının etkileşim versinde veri gözetimi prosedürlerini uygulama hakkına sahiptir.
 • Platform: kötüye kullanım bildirimi özelliğinin kullanılması sonucunda alınan kararları ve uygulanan sonuçları kullanıcılar ile paylaşmama hakkına sahiptir.

Diğer

 • Topluluk kurallarının uygulanmasında platform tam ve tek olarak imtiyaz sahibidir (hukuki süreçler gibi istisnaları olabilir). Platform topluluk kurallarının kullanıcı ve etkileşim verilerine uygulanması bakımından en geniş yetkiye sahiptir. Kullanıcı platformun topluluk kurallarını ve imtiyaz sahibi olarak platformu kabul, beyan ve taahhüt eder.