Kullanım Koşulları

Kullanım koşullarını inceleyin.

Son güncellenme: 06/09/2023

Tanımlar

 • Şuanda ziyaret ettiğiniz bu site, uygulama, web uygulaması, mobil uygulama: "platrom" olarak anılacaktır. Buna platformun çalışanları, iş ortakları, iştirakleri, iş ilişkisinde bulunduğu: iştirakleri, tedarikçileri, hizmet alan/veren üçüncü taraflar da dahildir.
 • Platform üzerinde herhangi bir şekilde etkileşimde veya ziyarette bulunan kişi, oluşum, nesne, obje: "kullanıcı" olarak anılacaktır.
 • Platformda yayınlanan, kullanıcıya sunulan, kullanıma hazır olarak bekleyen yada platformun oluşturulmasında yararlanılan tüm (metin, kod, grafikler, logolar, resimler, ses dosyaları, yazılım ve sair...) materyaller: "içerik" olarak anılacaktır.
 • Kötü amaçlar doğrultusunda oluşturulmuş, bu bağlamda genel olarak kabul görmüş veya kullanıcıları rahatsız edebilecek nitelikteki materyaller (kötü amaçlı programlar, kodlar, virus ve benzeri...): "zararlı içerik" olarak anılacaktır.
 • Platform içerisinde tümleşik yada ayrı parçalar halinde sunulan diğer üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarından tedarik edilerek kullanıma sunulan hizmetlerle (reklam, üyelik, eklenti, yorum, içerik ve benzerleri...) birlikte platformun yayınlanması (hosting, publish edilmesi), platform akışının sağlanmasında hizmet olarak yararlanılan veri tabanı hizmetleriyle platformun var olabilmesi için alınan pek çok sayıda (genişletilmiş...) hizmetler: "üçüncü taraf hizmetler" olarak anılacaktır. Buna üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının kullanıcı cihazında yaptıkları değişiklikler ve sakladığı bilgiler (çerez, çooki ve benzeri her türlü veri, data...) de dahildir.
 • Reklam veren (veya reklam veren adına yasal temsilcisi, aracısı ve benzeri...) yada üçüncü taraf hizmetler kapsamında reklam hizmeti aracıları ve benzerleri: "reklam veren" olarak anılacaktır.
 • Reklam verenlerin sağladığı içerikler (metin, kod, grafikler, logolar, resimler, ses dosyaları, yazılım ve sair...), materyaller: "sponsor içerik" olarak anılacaktır. Platformun kendi içerikleri reklam (yada reklama benzeyen) formatında da olsa sponsor içerik yerine geçmez.
 • Kullanıcının platforma doğrudan yada üçüncü taraf hizmetleri kullanarak bağlanması (oturum açması, giriş yapması, kayıt olması...): "giriş yapmak" olarak anılacaktır.
 • Kullanıcının platform üzerinde kendisi ile ilgili herhangi bir olguya onay vermesi, rıza göstermesi...: "kullanıcı onayı" olarak anılacaktır. Bu bir butona tıklama, bir sayfayı ziyaret etme yada benzeri şekilde pek çok etkileşim türü sayesinde olabilir.
 • Kullanıcının platform üzerinde etkileşim yoluyla bıraktığı (yorum, beğeni, katılmak, ifade ve benzeri her nevi etkileşim) ve kullanıcı hesabında yer alan herhangi bir bilgi (kullanıcı adı, mail adresi): ile birlikte platform üzerinde kendisin oluşturduğu yada platformun kendisi için otomatik olarak oluşturduğu veriler (listeler...) "etkileşim verisi" olarak anılacaktır.
 • Platformun kullanıcılardan pek çok konuda geri dönüş, ihbar, kısa bildirim ve kısa fikirlerini almak için genellikli bir düğme yoluyla (buton yada pek çok şekilde...) geri bildirim alması: "kötüye kullanım bildirimi" olarak anılacaktır.
 • Platformun herhangi bir sebeple (kötüye kullanım bildirimi, şikayet, rutin bakım, iyileştirme çalışmaları, istatistik, yasal merci talebi, geliştirme ve sair...) kapsam, yöntem ve içerik bakımından herhangi bir sınır olmaksızın tüm veriler üzerinde (etkileşim verileri de dahil) çalışmalar yapması (denetim, güvenlik incelemesi, uygunluk incelemesi, filtreleme, şifreleme, süzgeçten geçirme...), bu çalışmalar sonusunda herhangi bir sonuca varılması (uygunluk, onay, zararlı içerik, uygunsuz içerik...) ve varılan sonuç doğrultusunda platformun çeşitli eylemlerde bulunması (gizleme, silme, iptal etme...) "veri gözetimi" olarak anılacaktır.
 • Kullanıcının platforma doğrudan yada üçüncü taraf hizmetleri kullanarak kendine ait bir kullanıcı hesabı oluşturması "kullanıcı hesabı" olarak anılacaktır.

Giriş

 • Bu platformu ziyaret etmeden önce işbu kullanım koşulları sözleşmesini dikkatlice okuyunuz. Platforma erişiminiz tamamen bu sözleşmeyi kabulünüze ve bu sözleşme ile belirlenen şartlara uymanıza bağlıdır. Şayet bu sözleşmede yazan herhangi bir koşulu kabul etmiyorsanız, lütfen platforma erişiminizi sonlandırınız. Platforma erişiminizi sürdürdüğünüz takdirde, koşulsuz ve kısıtlamasız olarak, işbu sözleşme metninin tamamını kabul ettiğinizin varsayıldığını unutmayınız.
 • Platforma ilişkin Kullanım Koşulları, yayınlanmakla yürürlüğe girer. Değişiklik yapma hakkı, tek taraflı olarak platforma aittir ve platform üzerinden güncel olarak paylaşılacak olan bu değişiklikleri, tüm kullanıcılarımız baştan kabul etmiş sayılır.

Kapsam

 • İşbu belge platform ile kullanıcı arasındaki kuralları, taahhütleri, kabulleri ve beyanları düzenler.

Gizlilik

 • Gizlilik, ayrı bir sayfada, kişisel verilerinizin platform tarafından işlenmesinin esaslarını düzenlemek üzere mevcuttur. Platformu kullandığınız takdirde, bu verilerin işlenmesinin gizlilik politikasına uygun olarak gerçekleştiğini kabul edersiniz.

Hizmet Kapsamı

 • Platform, sunulan hizmetlerin kapsamını ve niteliğini, yasalar çerçevesinde belirlemekte tamamen serbest olup; hizmetlere ilişkin yapılacak değişiklikler, platformda yayınlanmakla yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

Telif Hakları

 • İçerik sahibi platform olup, tüm hakları saklıdır. Yazılı izin olmaksızın site içeriğinin çoğaltılması veya kopyalanması kesinlikle yasaktır.
 • Kullanıcı oluşturduğu etkileşim verisi üzerinden her ne isim altında olursa olsun (gelir, telif, tazminat...) menfaat talebinde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Yayınlanan ve kullanılan içeriklerden bir kısmı reklam ve benzeri sponsorluk amacıyla yada telif hakkı sahibinin genel yada özel izniyle yada atıf yolu ile yada diğer yasal kullanım haklarıyla sunulabilir. Aynı zamanda platform içeriğin yeniden lisanslanması (teliflenmesi) yoluyla da yeni telif hakkı elde edebilir. İçeriğin bir kısmının telif hakkının üçüncü tarafa ait olması diğer (geri kalan) kısmının telif hakkının platforma ait olduğu durumunu değiştirmez ve platformun telif hakları konusundaki hükümlerini zayıflatmaz.

Genel Hükümler

 • Kullanıcı, platformu, platform içeriğinden faydalanmak, platformun belirlediği ölçülerde sunulan özelliklerden faydalanmak, kaliteli ve keyifli vakit geçirmek, içeriklerden bilgi toplamak gibi basit ve kişisel kullanım amacıyla ziyaret edebilir. Kullanıcının platformda bulunması veya platformu ziyaret etmesinin anılandan başka özel bir amacı olamaz ve hiçbir beklentisi olamaz. Kullanıcı ile platform arasındaki ilişkinin kapsamı bu minvalle sınırlandırılmıştır. Kullanıcı ile platform arasında beşeri, sosyal yada basit anlamda hiçbir ticari yada menfaat ilişkisi kurulamayacağını taraflar kabul beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı platformu kullanırken bu sözleşme ve eklerinde anılan kurallara uygun bir biçimde, platformun kendisine sağladığı ölçülerde kullanacağını, platform üzerinde etkileşim verileri de dahil olmak üzere hiçbir hakkı olmadığını, platformun kullanılması yada kullanılmaması esnasında her ne isim altında olursa olsun herhangi bir hak, kazanç, menfaat yada tazmint talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcıların tamamı, platformu yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla kullanacaklarını ve üçüncü kişinin haklarına aykırılık teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Platfom dâhilinde yaptıkları işlem ve eylemlerindeki, hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. İşbu iş ve eylemler sebebiyle, üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı platformun doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
 • Platformda mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sağlamak için azami ölçüde çalışmalar yapılmaktadır. Lakin gösterilen çabaya rağmen, bu bilgiler, fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir, pek çok sebeple gerçeklerle birtakım farklılıklar olabilir. Bu sebeple, platform içerisinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği ile ilgili, açık veya zımni, herhangi bir garanti verilmemekte, hiçbir taahhütte bulunulmamaktadır.
 • Platformda üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içerikleri platformca bilinmeyen diğer web sitelerine, uygulamalara ve platformlara köprüler (hyperlink) bulunabilir. Platform, yalnızca bu sitelere ulaşımı sağlamakta olup, içerikleri ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Platformu zararlı içeriklerden arındırmak konusunda gerekli çalışmalar azami ölçüde yapılsada, zararlı içeriklerin tamamen bulunmadığı garantisi verilmemektedir. Bu nedenle ziyaret yada etkileşim esnasında, zararlı içeriklere karşı gerekli önlemi almak, kullanıcıların sorumluluğundadır. Zararlı içeriklerin sebep olabileceği zararlardan dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir.
 • Platformda sunulan hizmetlerde, kusur veya hata olmayacağına, sürekli ya da kesintisiz hizmet verileceğine dair garanti verilmemektedir. Platforma ve platformun hizmetlerine veya herhangi bir bölümüne olan erişim önceden bildirmeksizin herhangi bir zaman sonlandırılabilir yada kısıtlanabilir.
 • Platformda kullanıcılara daha konforlu etkileşim sağlamak adına birçok üçüncü taraf hizmetler kullanılmaktadır. Platform üçüncü taraf hizmetlerin doğurabileceği zararlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Sponsor içerik tüm yönleriyle (içeriğin şekli, doğruluğu, muhtevası, etkileşim yöntemi, etkileşim sonrası süreçleri...) reklam veren sorumluluğundadır. Platform her ne sebeple olursa olsun sponsor içeriklerin doğurabileceği zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Kullanıcı, etkileşim verilerinin kişisel veri kapsamında olmadığını, genel olarak kamuya açık olduğunu, bu bilgilerin platform üzerinden sunulmasının hiçbir mahsuru olmadığını, kullanıcı onayı alınarak kayıt edildiği ve sunulduğunu, kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından kullanıcı onayı ile oluşturulduğunu kabul, beyan ve taahüt eder.
 • Platform, veri gözetimi faaliyetleri sonucunda etkileşim verilerini ve kullanıcı hesaplarını, onaylamaktan imha etmeye kadar üzerinde her nevi işlemleri gerçekleştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, izah edilen veri gözetimi proseslerine açıkça onay verdiğini, sonuçlarını baştan kabul ettiğini beyan eder.
 • Platform, sunduğu hizmetleri belirli kriterlere göre sınırlamalar getirir. Platform üzerindeki her bir işlev belirli sınırlamalara ve kurallara tabidir. Bu kural ve sınırlamalar platform tarafından değiştirilebilir, yenileri oluşturulabilir yada kaldırılabilir. Kullanıcı belirlenen bu kural ve sınırlamalara uyum sağlayacağını kabul, beyan ve tahhüt eder.
 • Kullanıcı etkileşim verileri, topluluk kuralları ve veri gözetimi gibi birçok nedenle platform tarafından incelenebilir ve bunlar üzerindeki tasarruf ve haklar platform tarafından saklıdır. (Detaylı bilgi için Topluluk Kuralları sayfası ve veri gözetimi tanımlarına göz atın.)
 • Platform, kullanıcı etkileşim verilerinin kapsamına, platformun ruhuna, varsa işlenen yada mevcut ana temanın çerçevesi dahilinde, ilgili ve burada sayılamayacak pek çok açıdan amacına uygun bir biçimde kullanılması dahilinde izin verir. Platform, amacına uygun olmayan etkileşim verileri için veri gözetimi proseslerini uygulamakta haklarını saklı tutar. Detaylı bilgi için Topluluk Kuralları sayfasını ziyaret ediniz.
 • Platform etkileşim verilerini yazılımsal veya insan yordamı da dahil olmak üzere pek çok yöntem ve otomatize edilmiş yada manuel olarak pek çok şekilde veri gözetimine tabi tutma hakkına sahiptir. Kullanıcı platformun etkileşim verileri üzerinde veri gözetimi proseslerini uygulamasını sonuçları ile birlikte baştan kabul beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı etkileşim verilerinin aktif olması, yayınlanması ve onaylanması bakımından veri gözetimi proseslerine tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Platform etkileşim verilerinin yorumlanması (yayınlamak, silmek, imha etmek, onaylamak...) bakımından tüm hakları kendinde saklı tutar, kullanıcı platformun bu konudaki imtiyazını baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Platform tüm kullanıcılar için, belirli kullanıcılar için yada sadece kullanıcının kendisi için yararlanabileceği birtakım özellikler sunabilir yada sunulan bu özellikleri devre dışı bırakabilir. Bu konuda platform sürekliliği ve kararlılığı yada eşitliği garanti etmemekte olup her kullanıcı için aynı özellikleri sunmayı taahhüt etmez. Özellik sunumu bakımından platform bazı kullanıcıları diğerlerinden farklı kabul edebilir ve bazı kullanıcılarda özellik kısıtlaması uygulayabilir. Bu hak tamamen platformun imtiyazındadır. Platfom esas olarak kullanıcılar arasında ayırım yapmamaktadır, ancak bazı durumlarda (yeni özelliklerin beta testleri, bölgesel ve dil farklılıklarının yazılımsal durumları ve daha pek çok neden) her kullanıcı platformun işleyişi bakımından aynı durumda değildir. Kullanıcı platform özelliklerinin sunulması ve kullanılması bakımından sınırsız imtiyaz zahibi olarak platformu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Platform kullanıcı cihazında sağlıklı ve kararlı olarak çalışması için çerez ve benzeri dosyalara ihtiyaç duymaktadır. Kullanıcı cihazında bu bilgilerin bozulması, silinmesi yada kullanıcının çerez bilgisine izin vermemesi gibi nedenler platformun doğru çalışmamasına yol açabilir. Bu gibi durumlar platform ve özelliklerinin beklendiği gibi çalışmasını engeller.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

 • Üçüncü taraf hizmetlerden kaynaklanan hiçbir sonuç platformun sorumluluk kapsamında değildir. Platform üçüncü taraf hizmetlerin güvenliği, sürekliliği ve kararlılığı gibi hiçbir yönüne hiçbir taahhütte bulunmaz. Kullanıcı üçüncü taraf hizmetlerden dolayı platformun hiçbir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Platformun sorumluluk kapsamı, kasıt ve doğrudan illiyet bağı ile sınırlıdır. Platformun doğrudan olmayan, illiyet bağının olmadığı, üçüncü taraf hizmetlerin neden olduğu durumlarda ve her hâlukarda doğan zararlarda platformun sorumluluğu öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, gecikme, ifa etmeme veya temerrütten dolayı, herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Diğer

 • Platfom kullanıcının işbu sözleşme yada eklerinde anılan kurallara riayet etmemesi halinde oluşabilecek zarar ve kayıplar için kullanıcı hakkında hukuki işlem yapılması (rücu işlemleri de dahil olmak üzere) hakkına sahiptir.
 • Platform Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarına göre işleyiş ve kurallarını belirlemekte olup diğer ülkelerdeki mevzuat farklılıklarını şuanda dikkate almamaktadır, ancak Türkiye Cumhuriyeti mevzuatları Kişisel Verilerinizin Korunması gibi pek çok konuda Dünya standartları bakımından sizi ve haklarınızı azami ölçüde korur.
 • İş bu sözleşme ve ekleri uygulanması bakımından Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabidir.
 • İş bu sözleşme ekleri ile birlikte bir bütündür.
 • Uyuşmazlık çözümü: İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır; İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Ekler

 • Topluluk Kuralları
 • Gizlilik Politikası
 • Çerez Politikası